Trang Chính | Tín Lý và Mục Tiêu | Giảng Luận | Lời Chứng | Tài Liệu | Thông Tin Hội Thánh | Hình Ảnh | Liên Kết
 

 


Hội Thánh Tin Lành San Diego

3991 Centre Street, San Diego, CA 92103
Điện thoại: 619-296-5213
Email: sdvnalliance@yahoo.com

Quản nhiệm: Mục sư Phạm Quang Trực

858-717-5398; 619-668-1429

Linh vụ: Mục sư Dương Đình Nguyện

619-564-8435

Cộng tác: Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn Long Hải

858-380-7850

Công tác viên Mục vụ : Thầy Lưu Quốc Thúc

858-350-5184


Bản Đồ

 


CHƯƠNG TRÌNH CHÚA NHẬT

Tĩnh Nguyện: 9:00 sáng
Trường Chúa Nhật (Việt): 10:00 sáng
Thờ Phượng Anh Ngữ: 10:00 sáng
Thờ Phượng Việt Ngữ: 11:00 sáng
Trường Chúa Nhật (Anh): 11:30 sáng
Ấu Nhi - Thiếu Nhi: 11:00 sáng


CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THÁNH NĂM 2016

-  Chủ đề chung: LÀM THEO Ý CHÚA, Câu gốc: Mathiơ 7: 21

-  Chủ đề của ban Nam, Nữ giới: GIA ĐÌNH CƠ ĐỐC, Câu gốc: Giô suê 24: 15c

-  Chủ đề của ban Thanh Tráng: Ở VỚI NHAU CÁCH NHÂN TỪ, Câu gốc: Êphêsô 4: 32.


CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG TUẦN

Học Kinh Thánh & Cầu Nguyện Khu Vực

Thứ Ba: Lớp Thánh Kinh Thần Học Mở Rộng lúc 7 PM

Thứ Tư: Clairemont Mesa 6.30PM
(Ô. Diệp Hàng Quang; ĐT: 858-272-5686)

East/South San Diego 7PM
(Nhà Chị. Trần Đỗ Thanh Tơ và Nhà Chị . Tôn Nguyệt Brandy)

Thứ Năm: North County 7PM
(Mục Sư Nguyễn Long Hải; ĐT: 858-380-7850)

Thứ Sáu: North County 6.30 PM
(A/C Nguyễn Mạnh Cường ; ĐT: 858-277-9817)

Thứ Sáu: 7PM
(A/C Trương Thanh Nhàn; ĐT: 858-717-6872)

Thứ Sáu: East San Diego 7PM
(Ô. Nguyễn Văn Lia; ĐT: 619-280-3240)

Thứ Bảy: Cầu Nguyện Tại Nhà Thờ 8.30 AM

 


SINH HOẠT CÁC BAN

Thanh Thiếu Niên: Thứ Sáu, tại nhà thờ, 7:00 tối (mỗi tuần)
Đặc trách Thiếu Niên: Anh Nguyễn Trần Trung Hiếu (619-263-4960)
Đặc trách Thanh Niên: Anh Lưu Quốc Thúc (858-350-5184)

Gia Đình Trẻ: Mỗi tháng một lần
Trưởng Ban: Anh Dương Đình Kinh Nam (619-421-9207)

Phụ Nữ: Mỗi tháng một lần
Trưởng Ban: Bà Lê Ngọc Hoàng (858-692-4098)

Nam Giới: Mỗi tháng một lần
Trưởng Ban: Ông Bùi Văn Hòa (858-722-7942)