Trang Chính | Tín Lý và Mục Tiêu | Giảng Luận | Lời Chứng | Tài Liệu | Thông Tin Hội Thánh | Hình Ảnh | Liên Kết
 

 


Tài Liệu Thánh Kinh Lược Khảo Audio:

Cựu Ước

Tân Ước


Tài Liệu Học Kinh Thánh:

Để download bài học Kinh Thánh, bạn nhấn chuột phải (right-click) lên tựa bài học và chọn Save As ...

Sáng Thế Ký:

01.Kinh Thánh Phần 1
02.Kinh Thánh Phần 2
03.Đức-Chúa-Trời
04.Sự Sáng Tạo

Xuất Ê Díp Tô Ký :

01.Đức-Chúa-Trời Gìn Giử Dân Sự Ngài
02.Sự Chọn Lựa Của Môi Se
03.Đức-Chúa-Trời Kêu Gọi Môi Se
04.Môi Se Đáp Ứng Tiếng Chúa Kêu Gọi
05.Mục Đích Của Sự Giải Cứu Khỏi Ách Nộ Lệ
06.Những Thử Thách Trong Sự Tin Cậy Chúa
07.Cây Gậy Chúa Ban
08.Đức-Chúa-Trời Bày Tỏ Quyền Năng 1
09.Đức-Chúa-Trời Bày Tỏ Quyền Năng 2
10.Mạng Lệnh Về Lễ Vượt Qua