Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam San Diego, California trực thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa kỳ là một tổ chức của những Cơ Đốc Nhân thực hành Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Thế Jesus để làm rạng danh Đức Chúa Trời và dự phần trong việc xây dựng Hội Thánh Chúa toàn cầu.

A movement of Great Commission Christians who are glorify God by building Christ’s Church Worldwide.

Mục đích của chúng tôi là biết Chúa Jesus, tôn cao Ngài là Cứu Chúa, Đấng Thánh Hóa, Đấng Chữa Lành, Vua Hồi Lai cho mỗi cuộc đời của chúng ta.

Our Mission to know Jesus Christ, exalt Him as Savior, Sanctifier, Healer and Coming King; and complete His Great Commission.

Cám ơn qúi vị và các bạn đã đến thăm trang nhà của chúng tôi để biết được những tin tức, sinh hoạt, và tìm hiểu niềm tin đang theo đuổi của chúng tôi. Nơi đây quí vị và các bạn có thể trao đổi, hợp tác với chúng tôi trong tinh thần mở mang Vương Quốc của Chúa.
Mọi ý kiến liên lạc, xin qúi vị có thể điện thoại, điện thư, vào website hoặc đến với chúng tôi tại:

3991 Centre St, San Diego, CA 92103
Điện thoại: (858) 717-5398
Website: www.tinlanhsd.org
Điện thư: sdvnalliance@yahoo.com


Lá thư đầu tuần :

I Cô rinh tô 13: 8
“Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ”

 Bạn thân mến,

Câu Kinh thánh nầy thường được thấy trên các Thiệp Cưới, trong gia đình khi trang hoàng cho Hôn Lễ, hay trên tờ chương trình trong các lễ Thành hôn. Thường được gọi là Tình Yêu hay ái tình sâu đậm giữa đôi Nam nữ khi đã hoàn thành mọi thủ tục để đi tới sự kết hợp trong Hôn nhân để ăn đời ở kiếp với nhau. Đây là tình thương sâu đậm, vô điều kiện, yêu nhau cách tha thiết, da diết và mãi miết không thể lấy thước đo, lấy giây dò, bao la khác nào như trời biển, vũ trụ…

Khác với sáu tình kia: Mừng, Sợ, Thương, Giận, Ghét, Muốn, có qua có lại, có tiêu cực, có tích cực; nhưng đã Yêu hay được yêu thì chỉ có một chiều đi tới chứ không thể đi lùi. Nó mạnh hơn sự chết (Nhã ca 8: 6), nước nhiều không tắt được ái tình (Nhã ca 8: 7), không thể lấy tài sản, tiền bạc để mua tình yêu, nó là báu vật tồn tại lâu dài của Thiên Chúa ban cho. Nó là dẫn lực để ràng buộc hai tâm hồn khác phái, không giống nhau bất cứ cái gì để đưa nhau vượt qua những trận giông tố bước vào đồng cỏ xanh tươi mé nước bình tịnh của cuộc đời.

Để phân biệt giữa cái thương và cái yêu thì Phao lô đã viết chi tiết trong mấy câu sau đây: Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. (I Cô 13: 4-7)

Để diễn tả tình yêu cao cả mầu nhiệm hơn giữa Chúa và Hội thánh, Phao lô đã đưa tình yêu hôn nhân của đôi nam nữ khác phái kết hợp chung sống với nhau trong một gia đình (Ê phe sô 5: 22-33) cho chúng ta học hỏi và noi theo.
Cũng tham khảo mấy câu sau đây nói lên tình yêu chân thật nầy:

II Cô 2: 4, Vả, ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề, mà tôi đã viết thơ cho anh em, nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy
II Cô 4: 5, Vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em

II Cô 5: 14-15, Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết, 15 lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.

II Cô 8: 7-8, 7 Vậy thì, như anh em đều trổi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trổi hơn về việc nhân đức nầy. 8 Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em; nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thể nào.
Bạn có mong ước bạn có bản tánh nầy không? Bạn đã có sẳn rồi bây giờ chỉ cần khai triển nó ra cách cụ thể và mạnh mẻ hơn qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Mong bản tánh nầy trở thành bản tánh chủ yếu của chúng ta.


Cầu nguyện hàng tuần :

1.  Nước Mỹ:

Tổng Thống Barack Obama, Nội Các (Cabinet), thành viên Quốc Hội và Thượng Viện nhận biết Chúa, bước đi trong đường lối Ngài.  Xin Chúa cho họ có sự khôn ngoan trong sự lãnh đạo đất nước trong hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài nước.

Cho việc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2017-2021. Hơn bao giờ hết, nước Mỹ cần có vị tổng thống yêu mến Chúa và kính sợ Ngài.

Chúa thăm viếng, ban sự phục hưng đến Hội Thánh khắp nước, giúp lòng con dân Chúa ăn năn, tìm kiếm Ngài, khao khát lời Ngài.

2. Các giáo sĩ và công tác truyền giáo tại các quốc gia Châu Mỹ La-tin: Argentina, Boliva, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica,  Dominican Republic, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.

3. Cho Trại Gia Đình, ngày 19-21/8: Các tín hữu và thân hữu chuẩn bị tham dự; sự tương giao & gắn bó của tất cả các gia đình trong HT; Ban Tổ Chức: A. Nguyễn Trần Trung Hiếu và một số các tín hữu; Lời Chúa từ các Mục sư trong HT.

4. Cho Ban Chấp Hành Chấp Sự Hội Thánh, Ban Chấp Hành các Ban Ngành hướng lòng đến Chúa lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa cho cá nhân nói riêng và cho cả Hội Thánh nói chung.  Chú tâm đến sự kính yêu Chúa, sự hợp một, và chứng đạo.

5. Việc chứng đạo: Cho chúng ta thấy đây là trách nhiệm của mỗi chúng ta.  Xin Chúa giúp chúng ta có sự quan tâm đến người thân, bạn hữu chưa biết Chúa.  Xin Chúa Thánh Linh ban cho sự khôn ngoan, nhạy bén, lòng kiên nhẫn, và xin Chúa cho có kết quả để khích lệ tinh thần chứng đạo của chúng ta.

6. Cho chương trình Truyền Giảng Quí 3: Chúa Nhật 4/9.  Cho tất cả tín hữu tích cực tham gia cầu nguyện, làm chứng, mời thân hữu.  Cho diễn giả: Mục sư Phạm Quang Trực.

7. Các tôi tớ Chúa và tín hữu cần Chúa thêm sức & chữa lành: MS và Bà Nguyễn V. Ba, MS Nguyễn L Hải, MS Dương Đ. Nguyện, C. Ngọc Anh (con B. Kiều Minh), B. Phan T. Đạo, Ô. Lại V. Đừng (thân hữu), C. Đặng T.N. Hương (con ÔB Tài), Cháu John Trương, Ô. Đặng P. Kiều, B. Bùi K. Loan, B. Hoàng Long, ÔB. Dương V. Minh, B. Nguyễn Đ. Nam, B. Châu Tâm, A. Nguyễn Tánh (thân hữu), ÔB. Nguyễn V. Thanh, Cụ Phó Đ. Thanh, Cụ Bà Võ T. Thơm (Bà Bảy), C. Nguyễn Trung (Linh).