Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam San Diego, California trực thuộc Giáo Hạt Việt Nam Hoa kỳ là một tổ chức của những Cơ Đốc Nhân thực hành Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Thế Jesus để làm rạng danh Đức Chúa Trời và dự phần trong việc xây dựng Hội Thánh Chúa toàn cầu.

A movement of Great Commission Christians who are glorify God by building Christ’s Church Worldwide.

Mục đích của chúng tôi là biết Chúa Jesus, tôn cao Ngài là Cứu Chúa, Đấng Thánh Hóa, Đấng Chữa Lành, Vua Hồi Lai cho mỗi cuộc đời của chúng ta.

Our Mission to know Jesus Christ, exalt Him as Savior, Sanctifier, Healer and Coming King; and complete His Great Commission.

Cám ơn qúi vị và các bạn đã đến thăm trang nhà của chúng tôi để biết được những tin tức, sinh hoạt, và tìm hiểu niềm tin đang theo đuổi của chúng tôi. Nơi đây quí vị và các bạn có thể trao đổi, hợp tác với chúng tôi trong tinh thần mở mang Vương Quốc của Chúa.
Mọi ý kiến liên lạc, xin qúi vị có thể điện thoại, điện thư, vào website hoặc đến với chúng tôi tại:

3991 Centre St, San Diego, CA 92103
Điện thoại: (858) 717-5398
Website: www.tinlanhsd.org
Điện thư: sdvnalliance@yahoo.com


Lá thư đầu tuần :

Xuất ê díp tô ký 20: 8-11.

Lá Thư Đầu Tuần
Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; 10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; 11 vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh

Bạn thân mến,
Đây là điều răn thứ tư trong 10 điều răn mà Đức Chúa Trời đã trực tiếp phán với lãnh tụ Môi se và chính tay Ngài ghi các lời đó trên 2 bảng đá và trao lại cho Môi se đem đến phổ biến cho dân Y sơ ra ên (Phục truyền 5: 22).

Điều răn nầy cho chúng ta biết tiếp bổn phận chúng ta đối với Chúa. Đó là phải để riêng ra một ngày trong tuần lễ dành thì giờ hướng về Chúa và thân thể chúng ta được nghỉ ngơi. Trong ngày đó không chỉ chúng ta mà tất cả gia nhân, súc vật hoặc bà con khách khứa trong nhà cũng được chúng ta tạo cơ hội cho họ nghỉ ngơi nữa. Vì đây là ngày được Chúa thiết lập để Chúa ban phước cho chúng ta từ tinh thần đến thân xác.

Nhưng thương thay có một số người đã ham công tiếc việc, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm thêm, được bao nhiêu tiền lại bỏ vào túi lủng, nên mất ăn, mất ngủ, tinh thần bấn loạn, sinh ra biết bao chứng bịnh nguy hiểm nan y, hết bills nầy đến bills khác về bác sĩ, về thầy kiện…vì cớ chúng ta không chịu làm theo điều răn nầy!

Tuy nhiên, đây cũng là điều răn đã làm cho nhiều người hiểu sai và giải thích sai giữa hai thời kỳ Cựu ước và Tân ước trong thánh kinh.

Chúa muốn có một ngày nghỉ ngơi và ngày đó phải thuận lợi và có ý nghĩa. Thật vậy, phải làm xong công việc trong tuần rồi mới được nghỉ.

Vậy theo bạn ngày nào là ngày nghỉ đúng nhất?

-Thứ nhất, Không cần phải theo văn tự, vì văn tự làm cho chết, nhưng Thánh Linh làm cho sống (II Cô 3: 6); 

-Thứ hai,  vì quả đất xoay vần 365 ngay một vòng chung quanh mặt trời, nên thứ Bảy bên Việt Nam là Chúa nhật tại Hoa kỳ, có nghĩa rằng nếu chúng ta làm ngày đúng ở Việt Nam thì chúng ta lại sai ở Hoa Kỳ!

-Thứ Ba, ngày Chúa chết nằm trong  mồ thì có gi đáng vui vẻ, thờ phượng nghỉ ngơi ăn mừng bằng ngày Chúa từ kẻ chết sống lại?
Vậy nên lấy ngày thứ nhất trong tuần lễ là ngày tốt nhất và đúng nhất làm ngày nghỉ. Hơn thế nữa vì trong Tân ước có nhiều sự kiện được Chúa cho xảy ra trong ngày thứ nhất nhiều hơn là ngày Sa Bát của Dân Do Thái!
-Chúa sống lại trong ngày thứ nhất (Matt 28: 1; Mác 16: 2; Luc 24: 1; Giăng 20:1)
-Hội Thánh Cơ Đốc được khai sinh trên đất vào ngày lễ Ngũ Tuần là ngày thứ nhất trong tuần lễ (Công vụ 2: 1).
-Sứ đồ Giăng được gặp Chúa trong ngày Chúa nhật (Khải huyền 1: 10)

Chính vì những lý do đó mà chúng ta lấy ngày Thứ nhất trong tuần lễ làm ngày nghỉ ngơi đón nhận phước hạnh Chúa ban thay cho ngày thứ Bảy là ngày mà Chúa còn nằm yên trong mồ.
Hãy trung thành với điều răn nầy để thân xác được nghỉ ngơi và Tâm hồn chúng ta được Chúa ban phước.


Cầu nguyện hàng tuần :

1.  Cho Truyền Giáo Thế Giới:

Mục sư Hội Trưởng John Stumbo và Hội Đồng Quản Trị (Board of Managers) của Tổng Hội có khải tượng, ơn và sức từ Chúa để điều hành và gởi giáo sĩ truyền giáo hải ngoại nhất là những quốc gia ít hay chưa có Tin Lành cứu rỗi.

Xin Chúa gìn giữ các giáo sĩ và gia đình đang hầu việc Ngài nhất là tại các quốc gia ngăn cấm việc rao giảng Tin Lành.  Xin Chúa ban sức khoẻ, cơ hội làm chứng về Chúa, giúp những người mới tiếp nhận Chúa Giê-xu được lớn lên, vững vàng trong sự hiểu biết Chúa qua lời Ngài, và mạnh dạn chia xẻ sự cứu rỗi của Ngài.

Xin cho chúng ta và con dân Chúa khắp nơi được nhắc nhở và cảm động để dâng hiến rời rộng cho ngân quỹ truyền giáo hầu số giáo sĩ gởi ra nước ngoài được tăng lên.

2. Cho các tín hữu HT dành thì giờ tương giao với Chúa, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện cá nhân, trung tín trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa, tham gia các buổi cầu nguyện, các nhóm Học Kinh Thánh, trung tín dâng hiến, tham gia các sinh hoạt của Hội Thánh.

3. Ấu Nhi và Thiếu Nhi: Cho cha mẹ với trách nhiệm nuôi dưỡng tâm linh lẫn thể xác các con cùng các Cô & Thầy giúp các cháu được ơn và sức giúp xây dựng đức tin các cháu từ tuổi thơ ấu, có nền tảng vững chắc trong sự nhận biết Chúa và kính yêu Ngài.

4. Cho các vị đặc trách và các tín hữu dự phần vào các mục vụ trong Hội Thánh: Ô. Lê N. Hoàng (Trường Chúa Nhật), Ô. Nguyễn C. Phương (Bảo Trì & Xây Dựng), A. Nguyễn H. Hùng (Âm Thanh & Ánh Sáng), A. Trần N. Bình (PowerPoint), Ô. Nguyễn N. Phước (Thăm Viếng Xã Hội), Ô. Nguyễn Đ. Nam (Chứng Đạo).

5. Cho Lễ Thờ Phượng Ngày Trường Chúa Nhật (4/10). Cho diễn giả: MS Dương Đình Nguyện. Người hướng dẫn: Ô. Lê Ngọc Hoàng. Người làm chứng.

6. Các tôi tớ Chúa và tín hữu cần Chúa thêm sức & chữa lành: MS và Bà Nguyễn V. Ba, MS Nguyễn L Hải, MS Dương Đ. Nguyện, C. Ngọc Anh (con B. Kiều Minh), C. Nguyễn T. Dung (cháu ÔB Lia), B. Phan T. Đạo, Ô. Lại V. Đừng (thân hữu), C. Đặng T.N. Hương (con ÔB Tài), Cháu John Trương, Ô. Đặng P. Kiều, B. Bùi K. Loan, B. Hoàng Long, ÔB. Dương V. Minh, B. Nguyễn Đ. Nam, B. Lê B. Nhẫn, B. Châu Tâm, A. Nguyễn Tánh (thân hữu), ÔB. Nguyễn V. Thanh, Cụ Phó Đ. Thanh, Cụ Bà Võ T. Thơm (Bà Bảy).